zelfuitgeven

(klik op de vraag en het antwoord verschijnt)

01 Hoe ziet de procedure rond het uitgeven van een boek er uit?

Bij emjee uitgevers bepaalt u zelf hoe uw manuscript wordt uitgegeven. Wij lezen en beoordelen uw manuscript op uw verzoek en nemen de eindredactie alleen op ons als u dat wenst. Kortom: u bent helemaal vrij in het publiceren van uw boek. Er geldt slechts één restrictie. Wij werken niet mee aan het verspreiden van teksten die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en zeden, noch teksten die een extremistisch, discriminerend of racistisch gedachtegoed uitdragen. Daartoe lezen wij de tekst van te voren op strekking, waarna wij het recht houden manuscripten te weigeren.

U kunt zelf aangeven van welke uitgeefdiensten u gebruik wilt maken.

U kunt uw keuze maken: voor de intensiteit van de redactionele begeleiding; de vormgeving en opmaak van uw boek, het aantal exemplaren en de omvang van het boek, hoe u de exploitatierechten het liefst geregeld wilt hebben en of u een ISBN-nummer wilt aanvragen.

02 Wat kost het uitgeven van uw boek?

De kosten van een boek zijn sterk afhankelijk van uw wensen. emjee uitgevers maakt boeken op maat. U vertelt uw wensen en wij maken uw offerte. Voor het maken van een offerte vragen wij een basisbedrag van 50,00 euro exclusief BTW. Bij het in productie nemen van het boek wordt de 50,00 euro van de totaal prijs retour gegeven.

03 Welke beoordelingscriteria hanteert emjee uitgevers voor de redactie van een manuscript?

emjee uitgevers hanteert alleen het criterium dat een tekst niet kwetsend mag zijn en niet in strijd is met de Geneefse Verdragen en algemeen geldende normen en waarden. Wij spreken geen kwaliteitsoordeel uit over uw manuscript en behandelen al onze auteurs gelijk. Wel kunt u uw manuscript door emjee uitgevers laten corrigeren of beoordelen op tekstuele congruentie, grammatica, structuur en stijl.

04 Hoeveel tijd kost het om een boek bij emjee uitgevers uit te geven nadat het manuscript is ingediend?

We streven ernaar uw boek te produceren in een periode tussen de acht en twaalf weken.

05 Geeft emjee uitgevers ook boeken in andere talen uit?

Ja, behalve Nederlands kan onze collectie ook boeken in het Engels bevatten. Ook andere talen, zoals Duits, Frans en Spaans behoren tot de mogelijkheden.

06 Krijgt een boek dat door emjee uitgevers wordt uitgegeven ook een ISBN?

Ja, emjee uitgevers vraagt altijd een eigen ISBN aan. Ook stuurt emjee uitgevers op uw verzoek een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek of naar de Nederlandse Bibliotheekdienst. Voor deze dienst vragen wij u een administratieve vergoeding van 50,00 euro.

07 Hoe groot kan de oplage zijn van een boek?

Een boek kan in een oplage van één exemplaar gemaakt worden. Aan de maximale oplage zit geen grens.

08 Wat zijn de mogelijkheden voor het vormgeven van een boek?

Naast emjee uitgevers is er emjee | grafische vormgeving; hier werken professionele vormgevers die zich al meer dan twintig jaar bezighouden met het vormgeven van boeken. In nauwe samenwerking met hen en in overleg met u wordt de vormgeving bepaald.

Uiteraard is het mogelijk om zelf materiaal aan te leveren voor een omslag, zoals een foto of schilderij.

09 Hoe dik moet een boek zijn?

emjee uitgevers geeft boeken in bijna alle formaten uit. De minimale omvang voor een gebonden boek is veertig pagina's, de maximale omvang 500 pagina's. Boven de 500 pagina's zal de tekst over meerdere boeken/delen verdeeld moeten worden. Bij boeken die dunner zijn dan 40 pagina's is het niet mogelijk om ze te binden. We kunnen uw boek dan wel op een andere manier afwerken, bijvoorbeeld met een ringband of geniet.

10 Hoe moet een manuscript aangeleverd worden?

U kunt uw bestand via email of op een CD-schijf per post naar ons versturen. Het is heel belangrijk dat u de tekst als 1 tekstbestand aanlevert, zonder illustraties. De illustraties kunt u apart aanleveren. Digitale afbeeldingen moeten in het bestandsformaat jpg of jpeg ingediend worden en een resolutie (pixeldichtheid) van tenminste 300 dpi hebben. Denkt u eraan dat u in de tekst duidelijk aangeeft waar de illustraties moeten komen? U kunt eventueel een uitdraai meesturen waarop u aangeeft waar de illustraties in de tekst geplaatst moeten worden.